Посольство України в Литовській Республіці

, Київ 11:06

ТАРИФИ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ

 

          

                             "ЗАТВЕРДЖУЮ"

 

                              Державний секретар
                              МЗС України
                              /підпис/  А.І. Заяць 
                            "12" квітня 2017 року
 
ТАРИФИ
 консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
 у Посольстві України в Литовській Республіці
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 19
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  110 103
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 170 160
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  65 61
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 30 28
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 28
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 15 14
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 28
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 140 131
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 188
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 40 38
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 40 38
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 40 38
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 40 38
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 40 38
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 70 66
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 325 305
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 28
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 28
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 225 211
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 250 235
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 61
  дворазової 65 61
  багаторазової 65 61
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 61
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 19
2 Видача витребуваного документа 50 47
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 75
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 9
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 70 66
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 250 235
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 28
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 28
2 Реєстрація шлюбу 70 66
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 94
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 94
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 120 113
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 47
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 120 113
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 250 235
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 60 56
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 80 75
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 80 75
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 70 66
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 50 47
- іншим особам 80 75
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 30 28
- іншим особам 70 66
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 50 47
є) посвідчення заповітів 50 47
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150 141
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 141
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 35 33
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 35 33
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 47
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 40 38
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 15 14
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 50 47
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 50 47
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 50 47
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 50 47
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 47 євро за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро
16 Вчинення морських протестів 150 141
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 28
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 30 28
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 70 66
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 9
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 70 66
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 300 282
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 141
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 35 33
       
 Посол України                                                       (підпис)                         В.В.Яценківський
 Консульська посадова особа                                 (підпис)                              В.М.Сергієнко
 Спеціаліст з фінансових питань                           (підпис)                             С.М.Петровська

 

Терміни вчинення консульських дій у Посольстві України в Литовській Республіці


Консульський відділ Посольства України в Литовській Республіці
Керівник: Науменко Олександр Іванович
Перший секретаріат з консульських питань
Адреса: вул. В.Кудіркос, 22, Вільнюс, 01113, Литовська Республіка. Переглянути на мапі
Телефон: (370 5) 233 07 82
Факс: (370 5) 233 08 37
Ел. пошта: emb_lt@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України (без попереднього запису):

понеділок:                                    11:00-13:45

вівторок, четвер, п'ятниця:         09:00-12:45

середа:                                         14:00-17:45

У неробочий і неприйомний час, святкові і вихідні дні прийом громадян України здійснюється у разі необхідності надання консульської допомоги, що пов’язано з надзвичайними ситуаціями (техногенні катастрофи, природні катаклізми, терористичні акти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, дорожньо-транспортні пригоди, смерть, арешт, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю громадян України, втрата документів).

 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства (без попереднього запису):

понеділок:                                    11:00-13:45

вівторок, четвер, п'ятниця:         09:00-12:45

середа:                                         14:00-17:45

Прийом заявників окремих категорій (інваліди, тяжкохворі, вагітні, з малолітніми дітьми) здійснюється поза чергою.

 


Консульські питання