Портал в режимі тестування та наповнення
Стан торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва
Опубліковано 30 березня 2013 року о 12:56

Українсько-литовське торговельно-економічне співробітництво

І. Торговельне співробітництво

 

Литва традиційно є найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтії.

Протягом 2000-2014 рр. обсяги двосторонньої торгівлі товарами зросли більш як у 6 разів та досягли у 2014 р. рекордного показника - 1394 млн. дол. США.  За останні 15 років падіння товарообороту спостерігалося лише тричі: у 2005 р. - через скасування двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у зв’язку із вступом Литви до ЄС, у 2009 р. - внаслідок світової економічної кризи та у 2015 р. - через економічні проблеми в Україні та вкрай несприятливу цінову кон’юнктуру на основні статті українського експорту.

До 2005 року включно Україна мала позитивне сальдо у торгівлі з Литвою. Після приєднання Литви до ЄС та припинення дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю український експорт різко скоротився, в той час як імпорт продовжував зростати (за виключенням 2009 року, коли імпорт та експорт скоротились майже вдвічі під впливом кризових явищ в обох країнах).

За даними Державної служби статистики України, за 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 роки темпи зростання товарообігу склали 47%, 25%, 4,7%, 8,3% та 8,0% відповідно. Протягом 2015 р. та 2016 р., вперше з часу економічної кризи 2009 р., відбулося скорочення обсягів двосторонньої торгівлі на 43,4% та 4,8% відповідно, а у 2017 р. відбулося різке зростання обсягів торгівлі – на 40,4%.

Литва є однією з небагатьох краї, експорт до яких з початку російської агресії проти України не тільки не скоротився, але й помітно зріс. Так, якщо загальний експорт товарів з України у 2017 р. склав лише 68,3% від обсягу експорту у довоєнному 2013 р., то експорт до Литви – 115,2% від обсягу 2013 р.  За цей період доля Литви у загальному експорті України зросла з 0,51% до 0,86%, а негативне сальдо торгівлі скоротилося більш як вдвічі – з 641,9 до 305,6 млн. дол.. США.

 

Показники двосторонньої торгівлі у 2013-2017 рр.     (млн. дол. США)

 

2013

%

 

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Товари та послуги

- товарообіг

 

 

1362,1

 

 

8,6

 

 

1465,5

 

 

7,6

 

 

836,3

 

 

-42,9

 

 

799,6

 

 

-4,3

 

 

1112,7

 

 

+39,2

   - експорт

362,2

16,7

406,6

12,3

269,4

-33,7

291,5

+8,6

414,5

+42,2

   - імпорт

999,9

5,9

1059,9

6,0

566,9

-46,5

508,1

-10,4

698,2

+37,4

   - сальдо

-637,7

 

-653,3

 

-297,5

 

216,6

 

283,7

 

Товари

  - товарообіг

 

1291,5

 

8,4

 

1394,3

 

8,0

 

788,9

 

-43,4

 

750,7

 

-4,8

 

1054,0

 

+40,4

   - експорт

324,8

16,4

362,1

12,0

236,3

-34,7

258,2

+9,3

374,2

+44,9

   - імпорт

966,7

6,0

1032,2

7,0

552,6

-46,5

492,5

-10,9%

679,8

+38,0

   - сальдо

–641,9

 

-670,1

 

-316,3

 

-234,3

 

-305,6

 

Послуги

- товарообіг

 

70,6

 

12,2

 

71,2

 

0.8

 

47,4

 

-33.3

 

48,9

 

+3,2

 

58,7

 

+20,0

   - експорт

37,4

18,7

44,5

19,2

33,9

-28,0

33,3

-1,3

40,3

+12,7

   - імпорт

33,2

4,5

26,7

-17,6

14,4

-47,4

15,6

+7,7

18,4

+14,4

   - сальдо

+4,2

 

+17,8

 

+18,8

 

+17,7

 

+21,9

 

Обсяг двосторонньої торгівлі товарами за 2017 р. склав 1 млрд. 54,0 млн. дол. США і збільшився на 303,3 млн. дол. США, або на 40,4% у порівнянні з 2016 роком. Український експорт склав 374,2 млн. дол. США і збільшився на 44,9%, імпорт – 679,8 млн. дол. США і збільшився на 38,0%. Негативне для України сальдо склало 305,6 млн. дол. США і збільшилося на 71,3 млн. дол. США порівняно з 2016 р.

Обсяг двосторонньої торгівлі послугами за 2017 р. склав 58,7 млн. дол. США і зріс на 20,0%. Експорт послуг збільшився на 12,7% і склав 40,3 млн. дол. США, імпорт зріс на 14,4% і склав 18,4 млн. дол. США. Сальдо торгівлі послугами для України у 2013-2016 рр. складалось позитивне: відповідно +4,2, +17,8, +18,8, +17,7 та 21,9 млн. дол. США.

Обсяг торгівлі товарами і послугами у 2017 р. склав 1112,7 млн. дол. США і збільшився на 39,2% у порівнянні з 2016 роком. Український експорт склав 414,5 млн. дол. США і збільшився на 42,2%, імпорт – 698,2 млн. дол. США і збільшився на 37,4%. Негативне для України сальдо склало 283,7 млн. дол. США і збільшилося порівняно з 2016 р. на 67,1 млн. дол. США.

Основні статті українського експорту до Литви (за даними Держстату України):

-         продукція АПК і харчової промисловості – 35,0% від загального об'єму експорту товарів, у тому числі: рослинні жири та олії – 12,9% (зокрема соняшникова – 6,9%, ріпакова – 2,4%), готові продукти із зерна – 5,9%, відходи харчової промисловості – 3,4%, (з них 3,0% – макуха), цукор та кондитерські вироби з цукру – 1,5%, зернові – 3,1% (у т.ч. кукурудза – 3,0%), плоди та горіхи – 1,5%;

-         енергоносії – 16,4%, у т.ч. масла і інші продукти з кам'яновугільних смол – 8,7%, нафтопродукти – 7,0%; зазначену продукцію литовські компанії реекспортують у інші країни;

-         продукція машинобудування – 16,4%, у тому числі устаткування і обладнання 84-ї товарної групи – 5,0%, електричні машини – 5,6%, залізничні вагони і локомотиви – 3,3%;

-         деревина і вироби з неї – 8,7%, з них 5,2% - пиломатеріали, 2,5% - листи фанерні,

-         чорні метали – 5,3%.

 

Попередні результати двосторонньої торгівлі у 2018 р.

Торгівля товарами

За даними Держмитслужби України, протягом 2018 р. товарооборот між Україною та Литвою зріс на 15,6% порівняно з 2017 р. і склав 1 млрд 216,8 млн. дол. США. При цьому обсяги українського експорту зменшилися на 8,4% порівняно з 2017 р. і склали 342,9 млн. дол. США, а обсяги імпорту зросли на 28,6% і склали 873,9 млн. дол. США. Негативне сальдо торгівлі склало 531,0 млн. дол. США.

Падіння експорту до Литви пояснюється кількома причинами: високою порівняльною базою (зростання експорту у. минулому році становило 44,9%), а також різким (більш як на 40%) зменшенням поставок таких видів нетрадиційних для експорту до Литви товарів, як кам’яновугільні смоли та нафтопродукти, які у 2017 р. були основною статтею українського експорту до Литви та реекспортувалися до третіх країн через литовські компанії. Крім того, зменшилися поставки рослинних олій (на 39%) та зерна (на 21%).

Разом з тим спостерігається значне зростання обсягів експорту меблів (на 47%), пластмас і полімерів (на 41%), виробів з чорних металів (на 36%) та різних видів продукції харчової промисловості. Крім того, у 4 кварталі 2018 р. обсяги експорту товарів (95 млн. дол. США) на 15,6% перевищують обсяги експорту у відповідному періоді 2017 р. (82 млн. дол. США).

Зростання імпорту з Литви відбувається, в першу чергу, завдяки зростанню обсягів ввезення критично важливої для України продукції, в першу чергу  нафтопродуктів (на 36%) та мінеральних добрив (майже вдвічі). 

Торгівля послугами

За даними Держстату України, протягом січня-вересня 2018 р. експорт послуг з України зріс на 4,5% і склав 33,6 млн. дол. США,  імпорт послуг з Литви зріс на 44,0% і склав 19,5 млн. дол. США.  Позитивне сальдо торгівлі послугами склало 14,0 млн. дол. США.

Близько двох третин від обсягу торгівлі послугам и припадає на транспортні послуги (61% від експорту та 68% від імпорту).

 

Товарна структура українського експорту до Литви у 2017 р.

Найбільший вплив на зростання експорту мало збільшення поставок масел та інших продуктів з кам’яновугільних смол – на 27,4 млн. дол. США або у 6,3 рази, готових харчових продуктів товарної групи 1901 (готові вироби із зерна) на 18,9 млн. дол. США або у 100,4 рази, олії соняшникової – на 16,0 млн. дол. США або у 2,6 рази, нафти та нафтопродуктів – на 11,8 млн. дол. США або на 81,7%,  радіодеталей та інших частин радіоапаратури - на 7,5 млн. дол. США або у 4 рази, кукурудзи - на 7,1 млн. дол. США або у 2,7 рази, залізничних вантажних вагонів – на 3,4  млн. дол. США або на 44,4% тощо. Підвищеними темпами також зростали обсяги експорту маргарину, кондитерських виробів, соєвих бобів, металопродукції, суден, кабельної продукції, скляної продукції тощо.  Водночас, на фоні припинення поставок необробленого лісу та скорочення на 15% експорту лісоматеріалів, зросли обсяги експорту готових виробів з деревини, зокрема меблів, облицювальних плит, фанери тощо.  

Наведені у додатку статистичні дані свідчать, що у 2017 р. не тільки різко зросли загальні обсяги експорту українських товарів до Литви, але й відбулися суттєві позитивні зміни у товарній структурі експорту завдяки значному зростанню поставок продукції з високим вмістом доданої вартості, зокрема багатьох видів харчової продукції (круп, хлібобулочних виробів, печива, олії, маргарину, кондвиробів тощо), продукції машинобудування (вагонів, суден, радіоелектронної та кабельної продукції, різноманітного устаткування), металургії (прокату чорних металів, феросплавів тощо) та інших галузей промисловості (сорочок, меблів, скляної продукції тощо).  

Загалом за 2017 р. спостерігалося зростання експорту до Литви по 53 товарним групам (за двозначними кодами), а зменшення обсягів – по 26 товарним групам. Найбільш відчутно скоротився експорт трикотажних виробів – у 4 рази або на 8,0 млн. дол. США та відходів харчової промисловості – на 16,7% або на 2,6 млн. дол. США.

У цілому структура українського експорту до Литви більш диверсифікована ніж структура імпорту. Так, у 2017 році помітну питому вагу – більш як 1% від загального експорту – мали 22 групи товарів (за двозначними кодами товарної номенклатури), тоді як у структурі імпорту таких груп товарів лише 6.

У структурі експорту послуг провідне місце займають транспортні послуги - 64,2%, послуги з ремонту та технічного обслуговування – 10,2%, ділові послуги - 8,4%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 5,1% та послуги з будівництва.

Враховуючи, що литовський бізнес має значний досвід зовнішньоекономічної діяльності, зокрема проведення реекспортних операцій, Литва є зручним майданчиком для просування українського експорту товарів і послуг до країн ЄС та інших країн світу.

Основні статті імпорту (від загального об’єму імпорту товарів): нафтопродукти – 70,4%, пластмаси і полімерні матеріали – 5,9%, міндобрива – 5,9%, машино технічна продукція 84-ї товарної групи (котли, устаткування тощо) - 4,7%, автомобілі (в основному потримані) – 1,4%.

 

Товарна структура імпорту литовських товарів до України у 2017 р.

У структурі імпорту з Литви до України питома вага нафтопродуктів (безперечний товар-лідер) зростала з 40% у 2003 р. до 86% у 2014 р. Саме домінування і постійне збільшення цієї товарної позиції в структурі литовського експорту обумовлювало значне негативне сальдо України у двосторонній торгівлі. У 2015 р. імпорт нафтопродуктів з Литви скоротився більш як вдвічі – на 53,4%, у 2016 р. – ще на 13,3%, що стало основною причиною зменшення загального імпорту з Литви та різкого покращення сальдо двосторонньої торгівлі.

У 2017 р. імпорт нафтопродуктів зріс на 33% або на 119 млн. дол. США. Крім того, майже у 3 рази або на 27 млн. дол. США зросли поставки литовських міндобрив, що і стало основним фактором зростання загального обсягу імпорту товарів з Литви до України на 38% або на 187 млн. дол. США. 

Значна частина товарів, які у 2017 р. імпортувалися в Україну з Литви, походять з інших країн (в основному з ЄС). За даними литовської статистики, на реекспортні товари припадає 25,6% від загального обсягу експорту товарів з Литви до України (у 2016, 2015, 2014 та 2013 рр. частка таких товарів становила відповідно 28,7%, 27,1%, 20,4%, 20,1% та 28,8%). Зокрема, на товари, які походять з інших країн, у 2017 р. припадало майже 100% автомобілів, готових текстильних виробів та фармацевтичної продукції, 72% електричних машин, 58% машино технічної продукції 84-ї товарної групи, 38% міндобрив та значну частину імпорту низки інших товарів, які займають провідне місце у структурі загального експорту товарів з Литви до України.

У структурі імпорту послуг провідне місце займають транспортні послуги – 64,1% (з них більшість - залізничного транспорту), послуги, пов’язані з подорожами – 13,8%, ділові послуги – 9,1%, а також послуги у сфері інформатики та телекомунікації - 3,6%.

Товарна структура експорту та імпорту за 2016-2017 роки по двозначних товарних групах за даними Держстату України наведена у додатках 3.1, 3.2, по чотирьохзначним товарним групам за даними Департаменту статистики Литви – у додатках 3.3 та 3.4.

Детальна структура українського експорту та імпорту у 2016 р. по 4-значним товарним групам за даними Держмитслужби наведена у додатках 3.1.1, 3.1.2.

Інформація щодо товарної структури імпорту товарів з Литви в Україну, у т.ч. товарів литовського та нелитовського походження, у 2016-2017 р. (за даними Департаменту статистики ЛР), наведена у додатку 3.5.

Показники торгівлі послугами між Україною та Литвою у 2017 р. за видами послуг наведені у додатку 3.6.

Слід зазначити, що дані української та литовської статистики щодо обсягів двосторонньої торгівлі дещо відрізняються. Так, за даними Департаменту статистики при Уряді Литви експорт українських товарів до Литви у 2017 році становив 237,7 млн. євро та зріс на 18,1%, водночас за українськими – 374,2 млн. дол. США та зріс на 44,9%.  Такі розбіжності пояснюються, в першу чергу, тим, що окремі товари експортувалися з України через литовські компанії до третіх країн та не розмитнювалися у Литві.  Йдеться, зокрема, про поставки масел та інших продуктів з кам’яновугільних смол, нафтопродукти, а також готову харчову продукцію товарної групи 1901: за українськими даними до Литви було експортовано цієї продукції на суму 27,4 млн. дол. США, 11,8 млн. дол. США та 19,0 млн. дол. США, в той час як литовська статистика не зафіксувала імпорту такого виду товару з України взагалі.  Водночас експорт українських оброблених матеріалів за даними литовської статистики суттєво більший, ніж за даними української статистики: 25,6 млн. євро та 19,6 млн. дол. США відповідно.

Якщо дані литовської статистики щодо українського експорту до Литви помітно менші за українські дані, то дані щодо експорту товарів з Литви до України навпаки значно вищі за українські дані та становлять 737,8 млн. євро порівняно з 679,8 млн. дол. США за даними Держстату України.  Розбіжність даних щодо обсягів імпорту в Україну частково пояснюється тим, що значна частина товарів, які ввозяться в Україну з Литви, мають нелитовське походження і є реекспортом.  Це стосується, в першу чергу, продукції машинобудівної галузі, в той час як дані щодо імпорту традиційних груп товарів литовського походження (нафтопродуктів, холодильників, різних видів хімічної продукції тощо) практично співпадають.

Водночас дані литовської статистики щодо експорту в Україну товарів литовського походження є близькими до даних Держстату України щодо імпорту товарів з Литви: 549,1 млн. євро та 679,6 дол. США відповідно.

Крім того, Департамент статистики при Уряді Литви, на відміну від Держстату України, оприлюднює дані щодо торгівлі зброєю та військовою технікою, які свідчать, що у 2017 р. з України до Литви було експортовано бронетехніку (товарна група 8710) на суму 4,8 млн. євро, а з Литви до України – боєприпаси (товарна група 9306) на суму 1,2 млн. євро.

 

Українсько-литовське інвестиційне співробітництво

(інформаційно-аналітична довідка)

 

Литва інвестувала в економіку України (станом на 01.07.2018 р) 146,3 млн. дол. США, приріст литовських інвестицій в українську економіку протягом 2017 року склав 5,1 млн. дол. США, а протягом І півріччя 2018 р. – 21,3 млн. дол. США.

Найбільші обсяги литовських інвестицій залучено у такі сфери:

-         оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 101,6 млн. дол. США, або 69,4%;

-         операції з нерухомим майном – 11,2 млн. дол. США (7,7%);

-         промисловість - 10,4 млн. дол. США (7,1%);

-         будівництво – 8,4 млн. дол. США (5,7%);

-         інформація та телекомунікації – 7,9 млн. дол. США (5,4%).

Разом з тим, офіційна статистика не відображає в повній мірі активність литовських інвесторів на українському ринку, оскільки значна частина литовських компаній реалізує свої проекти через компанії, зареєстровані у офшорних зонах, в першу чергу на Кіпрі.

У рамках реалізації інвестиційних проектів на території України працює (за литовськими даними) 57 підприємств з литовським капіталом.

Найбільш активно у 2017 р. в Україні працювало ЗАТ «БТ Інвест». На даний час ЗАТ «БТ Інвест» володіє мережею супермаркетів «Новус», яка нараховує 51 супермаркетів та магазинів у Києві, Київській області, Севастополі, Черкасах, Миколаєві, Тернополі, Рівному, Рівненській та Житомирській областях загальною площею понад 170 тис.кв.м. При цьому останні 21 супермаркет були введені у експлуатацію у період російської агресії Росії проти України (3 - у 2014 р., 7 – у 2015 р., 5 – у 2016 р. та 3 – у 2017 р. та 3 з початку 2018 р.). Останні 3 супермаркети були введені у експлуатацію у 2018 р. у м Київ (2) та м.Ірпінь (1). Наразі мережа супермаркетів «Новус» входить у ТОП-7 найбільших ретейлерів України.

ЗАТ «БТ Інвест» також є основним співвласником компанії «Столиця груп» та низки інших компаній, які працюють у сферах будівництва і нерухомості в Києві.

Наразі ЗАТ «БТ Інвест» реалізує проект великого торговельно-розважального комплексу RETROVILLE та однойменного бізнес-центру у районі Виноградар у Києві. Зазначений комплекс планується відкрити у 2019 р.

У 2016 р. ЗАТ «БТ Інвест», спільно з українськими партнерами, започаткувала новий інвестиційний проект у Миколаївському морському порту з розвитку портової інфраструктури. Наприкінці червня 2017 р. Антимонопольний комітет України дозволив ЗАТ «БТ Інвест», спільно з кіпрською компанією Castle Black, купити агрокомпанію Сrousman Constructions, яка займається вирощуванням і реалізацією зернових, бобових і насіння олійних культур, будівництвом і ремонтом складських приміщень, наданням в оренду комерційної нерухомості, зокрема елеваторів.

У 2018 р. компанія ЗАТ «БТ Інвест», спільно з ТОВ «Євровнєшторг», планує ввести у експлуатацію новий зерновий термінал у порту Ольвія (колишній спеціалізований порт «Октябрськ», Миколаївська обл.) потужністю 4 млн. тон на рік. Перша черга терміналу (4 силососховища потужністю 6,5 тис. тонн кожен) були введені у експлуатацію у травні 2018 р.

Під час проведення ІІІ Балтійсько-Чорноморського економічного форуму (17 червня 2016 р., м.Херсон), який проводився за сприяння Посольства, було підписано Протокол про наміри щодо розміщення у місті Херсон заводу з виробництва обладнання для сонячної енергетики між Херсонською міськрадою, Херсонською поліграфічною фабрикою та Литовською конфедерацією відновлювальної енергетики. Розпочати виробництво фотоелектричних панелей планується у 2018 р. за технічної підтримки литовської компанії BOD Group під конкретні проекти сонячних електростанцій у Херсонській області. 29 грудня 2017 р. до Херсона з Литви прибула перша вантажівка з необхідним обладнанням для будівництва локальної сонячної електростанції, яка стане першим об'єктом, побудованим за співпраці компанії Global BOD Group та української компанії "Солітек-Україна" (м.Херсон).

Продовжувала активно працювати на українському ринку й литовська компанія «Трайденіс», яка започаткувала низку проектів з біологічної очистки води у Київській, Херсонській, Одеській та інших областях України. Компанія опрацьовує також можливість будівництва в Україні заводу з виробництва обладнання для водоочисних станцій.

За консультаційної підтримки ПУ у ЛР, Литовська компанія ЗАТ «Понтем» у 2016 р. розпочала реалізацію в Україні проекту із забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл якісним харчуванням на умовах аутсорсигу.  На початку реалізації проект охоплював 9 шкіл Києва, у 2017 р. компанія вже забезпечувала гарячим харчуванням учнів 85-ти шкіл у Дарницькому і Дніпровському районах Києва та планує розширити проект на дошкільні заклади і медичні установи Києва й інших регіонів України. Власники компанії ЗАТ «Понтем», спільно з іншою литовською компанією ЗАТ "Балтійос Паслаугу Групе", заснували в Україні компанії ТОВ "Понтем УА" та ТОВ "Понтем Плюс.УА", які розпочали активну діяльність у сферах постачання готових страв, оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування і обслуговування.

Аналогічні проекти з організації харчування учнів розпочала литовська компанія UAB «Ramedas» у Херсонській області. 4 травня 2018 р. відбулася презентація першого пілотного проекту литoвcьких іннoвацій у харчуванні учнів у Білoзерcькoму  науковому ліцеї ім. O. Я. Печерcькoгo.

Наразі литовська компанія Respekto Grupė Ltd., яка є ексклюзивним представником китайської енергетичної компанії NCPE в країнах Європи та СНД, за сприяння Посольства опрацьовує можливість реалізації в Україні низки інвестиційних проектів, зокрема 3 вітрових електростанцій у Львівській області та 3 сонячних електростанцій у Дніпропетровській області. Водночас  Respekto Grupė Ltd, у співпраці з іншими китайськими компаніями, опрацьовує можливість спільної реалізації різних інвестиційних проектів на основі  ЕРСF контракту (проектування, поставка, будівництво + фінансування: надання кредитів від китайських банків для замовника) за різними формами співпраці.

12 червня 2018 р., за результатами проведеної Respekto Grupė Ltd.роботи з українськими партнерами, у Вільнюсі було підписано контракт між китайською державною енергетичною компанією NCPE та українською групою компаній "Метрополія" щодо реалізації в Україні інвестиційних проектів у сфері відновлювальної енергетики загальною потужністю 200 Мвт. суму 253 млн.дол.США.

Наразі, в рамках цього контракту, компанія "Метрополія" підготувала перший проект з будівництва сонячної електростанції у селі Бишів Макарівського району Київської обл. потужністю 80 Мвт.

Також за сприяння Respekto Grupė Ltd. налагоджено співпрацю NCPE із компанією Energy Standard Fund Ltd, щодо реалізації в Україні енергетичних проектів загальною потужністю 500 Мвт. 

У серпні 2018 р. багатопрофільна литовська компанія Modus group оголосила про намір інвестувати 30 млн. євро у новий парк сонячних електростанцій потужністю 35 МВт в Житомирській області, який планується збудувати у другій половині 2019 р.

Прямі інвестиції з України в економіку Литви залучалися до окремих галузей промисловості, у сфери оптової та роздрібної торгівлі, інформатики та комунікацій тощо, але інформація щодо їх обсягів є конфіденційною згідно із Законом України “Про державну статистику ”.

За даними Департаменту статистики ЛР, станом на 01.07.2018 р. обсяг українських інвестицій в економіку Литви становить 38,30 млн. євро. Притік українських інвестицій в економіку Литви за 2017 р. склав 15,14 млн. євро, протягом І півріччя 2018 р. - 5,70 млн. євро.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux