Портал в режимі тестування та наповнення
Автономний преференційний торговий режим ЄС для України
Опубліковано 20 травня 2014 року о 09:06

З 23 квітня 2014 р. діє автономний преференційний торговий режим ЄС для українських товарів

Офіційний журнал Європейського Союзу 22 квітня 2014 р. опублікував Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС №374/2014 "Про скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з України" (далі - Регламент (ЄС) №374/2014), яким з 23 квітня 2014 р. введено у дію автономний преференційний торговий режим (далі – АПТР) для українських товарів, що експортуються до ЄС.

За основу введення АПТР взято домовленості щодо лібералізації доступу до ринку ЄС у рамках Угоди про асоціацію, зокрема, графік скасування ввізних мит ЄС та домовленості щодо обсягів тарифних квот. При цьому, не зважаючи на те, що діятиме АПТР впродовж лише 6 місяців (до 1 листопада 2014 р.) обсяги тарифних квот залишаються на тому ж рівні, як визначено положеннями Угоди про асоціацію.

Інформація про АПТР оновлюється на веб-сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Ставки ввізного мита ЄС

Починаючи з моменту введення АПТР ставки увізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Переговори між Україною та ЄС завершені у 2011 році. Графіки скасування увізних мит ЄС зафіксовано на базі митного тарифу, побудованого на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі – ГС) версії 2007 року. З 1 січня 2012 року у ЄС введено в дію митний тариф побудований на ГС версії 2012 року. Тому між кодами графіку скасування увізних мит та кодами діючого митного тарифу ЄС можуть бути відмінності.

Ставки ввізного мита в рамках АПТР - Додаток I до Регламенту (ЄС) №374/2014

Тарифні квоти та система імпортних ліцензій

Запровадження квотування у двосторонній торгівлі між Україною та ЄС означає, що українські виробники отримують можливість завозити певні обсяги даних товарів без справляння увізних мит. При цьому мова йде не про обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг підпадатиме під загальний режим імпорту, тобто оподатковуватиметься за тими ж умовами які діють для України сьогодні.

Правила адміністрування тарифних квот визначаються положеннями статті 3 “Доступ в рамках тарифних квот” Регламенту (ЄС) №374/2014.

Адміністрування тарифних квот ЄС здійснюватиметься відповідно до статей 308а, 308b і 308c Регламенту (ЄЕС) № 2454/93, що встановлює правила для реалізації Митного кодексу Співтовариства, та статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013.

Опис товарів для цілей квотування - Додаток II до Регламенту (ЄС) №374/2014 

Тарифні квоти - Додаток III до Регламенту (ЄС) №374/2014 

Принцип адміністрування тарифних квот

“перший прийшов – перший обслуговується”

Адміністрування тарифних квот, визначених у додатку ІІ Регламенту ЄС, здійснюватиметься Генеральним директоратом з питань оподаткування Європейської Комісії на основі принципу “перший прийшов – перший обслуговується” незалежно від місця ввезення товарів до ЄС. Правові положення, що визначають порядок управління цими тарифними квотами, містяться у статях 308а, 308b і 308с Регламенту №2454/93.

Інформація про поточні залишки тарифних квот, які управляються на основі принципу “перший прийшов - перший обслуговується” доступна в режимі он-лайн на відповідному порталі Служби підтримки експорту:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=RU

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en

 

База даних для тарифних квот на веб-сайті EUROPA відображає баланс по кожній тарифній квоті, які застосовують у поточному році, а також минулого року.

Сайт також містить деякі інші важливі відомості, зокрема, дату вичерпання конкретної тарифної квоти. Ця інформація постійно змінюється в результаті щоденних операцій. Інформація на веб-сайті EUROPA є актуальною, оскільки коригується ввечері кожного робочого дня. Вона залишається на веб-сайті незмінною до вечора наступного робочого дня.

Тарифні квоти, визначені у додатку ІІI Регламенту ЄС, віднесено до компетенції Генерального директорату ЄК відповідального за сільське господарство і розвиток сільських районів і їх адміністрування, здійснюватимуться через систему імпортних ліцензій. Різні регламенти Ради та Комісії містяться конкретні положення щодо управління тарифними квотами (в цьому випадку будуть використовуватись положення статті 184 Регламенту (ЄС) № 1308/2013).

Правила походження товарів

Підставою для застосування до товарів торговельних преференцій має стати сертифікат походження EUR.1. При цьому, діятимуть правила походження товарів відповідно до Регламенту ЄК № 2454/93, яким введено в дію імплементаційні положення Митного кодексу ЄС (Регламент Ради № 2913/92). З моменту початку тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію будуть введені в дію правила походження товарів, які передбачені Угодою.

Протягом дії преференційного режиму сертифікати походження EUR.1 будуть видаватися ТПП України та її регіональними підрозділами.

На період дії АПТР ЄС залишає також можливість використання умов експорту в рамках режиму GSP, який діє сьогодні для України та для використання якого необхідно отримати сертифікат форми А. відповідні сертифікати наразі видає ТПП України. Таким чином, за українськими експортерами залишається право вирішувати в рамках якого режиму здійснювати експорт до ЄС: АПТР або GSP.

Статті по темі

Євросоюз відкрив свої ринки для українських товарів

У рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною та ЄС, з 23 квітня 2014 р. в односторонньому порядку, ЄС відкрив свої ринки для українських товарів.

Відповідне рішення Європейського парламенту, 22 квітня було опубліковано в Офіційному журналі ЄС. «Правила набирають чинності на наступний день після їх опублікування в офіційному журналі Європейського союзу», - йдеться у тексті документа.

Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити експорт товарів на ринки ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Діяти режим буде до 1 листопада 2014 року, або до підписання економічної частини угоди про асоціацію України та ЄС.

3 квітня 2014 р. на пленарному засіданні, Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії про впровадження пакета автономних торгових преференцій ЄС щодо України, у рамках яких Європейський Союз в односторонньому порядку поширить на український експорт до ЄС митні пільги, передбачені положеннями Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у частині Зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

При цьому Європейський Союз не буде застосовувати автономні преференції, для товарів, вироблених в Криму.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.

Загальний економічний ефект від торгових преференцій ЄС для української економіки може скласти близько 500 млн. євро, з них 340 млн. євро від збільшення експорту аграрної продукції.

Автономные торговые преференции Евросоюза – шанс стать лучше?! "АПК Информ"

21 марта 2014 года была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Наряду с этим, 11 марта 2014 года Еврокомиссия приняла решение временно снизить таможенные пошлины для украинских товаров, которые ввозятся в страны Евросоюза, 3 апреля Европарламент поддержал это предложение, а 14 апреля Совет Европейского союза по вопросам иностранных дел одобрил одностороннюю отмену таможенных пошлин.

23 апреля автономный преференциальный торговый режим (АПТР) был введен. Согласно регламенту Европейского парламента, ставки ввозной пошлины в ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действовать режим будет до 1 ноября т.г.

Также согласно договоренностям относительно либерализации доступа к рынку ЕС в рамках соглашения были установлены объемы тарифных квот. Внедрение квотирования означает то, что украинские производители получают возможность ввозить определенные объемы данных товаров без уплаты ввозных пошлин. При этом речь идет не об ограничении объемов импорта, а лишь о том, что импорт товаров, подлежащих квотированию, сверх определенного объема будет подпадать под общий режим импорта, то есть будет облагаться налогом по тем же условиям, которые действуют для Украины на сегодняшний день. Основанием для применения к товарам торговых преференций должен стать сертификат происхождения EUR.1. На период действия АПТР ЕС оставляет также возможность использования условий экспорта в рамках режима GSP, который действует сегодня для Украины и для применения которого необходимо получить сертификат формы А. Соответствующие сертификаты выдает Торгово-промышленная палата Украины. Таким образом, за украинскими экспортерами остается право решать, в рамках какого режима осуществлять экспорт в ЕС – АПТР или GSP.

Как заявил 17 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк, правительство не будет распределять квоты на поставку товаров в Европейский союз. По его словам, это еще один шаг на пути к борьбе с коррупцией, «кто первый пришел на таможню, кто первый оформил товары в ЕС, тот и поставляет продукцию». Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, в свою очередь, отметил, что украинский бизнес должен как можно эффективнее воспользоваться автономными торговыми преференциями ЕС. «Бизнес всегда заинтересован в открытии новых рынков для себя, а европейский рынок для украинских товаропроизводителей в приоритете – он рядом, большой и емкий», - сказал он.

Как отмечают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings, решение Европейского союза о снижении импортных пошлин на украинские товары в долгосрочной перспективе может помочь украинским экспортерам сельскохозяйственного сектора уменьшить свою зависимость от рынков Ближнего Востока и Азии, а также сократить валютное несоответствие между долгом и выручкой. Однако в краткосрочной перспективе какой-либо позитивный эффект будет ограниченным и будет уходить на второй план ввиду рисков и неопределенности в связи с политической и экономической ситуацией в Украине, что сдерживает рейтинги корпоративных эмитентов страны в иностранной валюте на уровне странового потолка CCC. По мнению экспертов агентства, у большинства украинских сельскохозяйственных компаний существенная часть долга номинирована в твердой валюте, в то время как значительная часть продаж осуществляется через оптовиков и трейдеров по «долларизованным», но искаженным внутренним ценам. Данное несоответствие является одним из основных рисков для сектора. Также отмечается, что существенно более низкие производственные расходы наряду с высоким уровнем плодородия почв могут сделать украинские зерновые более конкурентоспособными в сравнении с продукцией из других регионов. Поэтому в долгосрочной перспективе украинские сельскохозяйственные компании могут иметь новые возможности для роста экспорта.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайки, автономные торговые преференции ЕС – шанс для украинских производителей усилить свои позиции на европейском рынке. В частности, они могут показать положительную динамику наращивания экспорта и заполнения квот для растениеводческой продукции и некоторых продуктов переработки. Основными продуктами, по которым Украина может обеспечить рост экспорта, являются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), семена масличных культур, масло подсолнечное, шоколад и кондитерские изделия. Вместе с тем, И.Швайка отметил, что существуют определенные риски при экспорте животноводческой продукции и продукции перерабатывающей промышленности, которые в основном связаны со своевременным выполнением обязательств правительства по приближению законодательства Украины к законодательству ЕС.

Какое же влияние окажет введение Европейским союзом АПТР на развитие отраслей агропромышленного комплекса Украины? Своей оценкой дальнейшего развития ситуации с агентством «АПК-Информ» поделились руководители отраслевых ассоциаций, а также эксперты агрорынка.

Сергей Стоянов, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации:

- Согласно нашим расчетам, отмена таможенных пошлин ЕС даст от экспорта сельхозпродукции в Европу дополнительные поступления АПК Украины до $500 млн. Насколько мне известно, отгрузки по тем разрешениям и процедурам, которые были согласованы с ЕС, с начала мая могут начаться, в основном в сегменте мяса птицы – от МХП, «Гавриловских курчат», а также яичной продукции – от «Авангарда» и «Овостара». На очереди – свинина, по которой пока задерживается согласования с ЕС нашей стороной.

И, конечно же, будет продолжать поставляться в Европу украинское зерно – кукуруза, которая вот уже 3 года ввозится туда при нулевой пошлине, пшеница (пошлина 12 евро/т отменяется) и др. В общем, впереди у экспортёров-аграриев много работы.

Степан Капшук, генеральный директор ассоциации «Укролияпром»:

- Ассоциация «Укролияпром» считает, что отмена импортных пошлин Европейским союзом будет способствовать расширению торгово-экономических отношений между Украиной и европейскими странами, а также позволит изменить структуру экспорта продукции масложирового комплекса Украины и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно: масла рафинированного фасованного, маргариновой продукции, жиров специального назначения, шротов.

Что касается масла, то объем его экспорта из Украины на европейский рынок составляет около 10% от всего объема поставок масла на внешние рынки. Те компании, которые закупают масло для рафинации, по мнению ассоциации «Укролияпром», увеличат объемы поставок масла в страны ЕС, тем более что цены на подсолнечное и рапсовое масла на сегодняшний день ниже, чем на соевое, и почти сравнялись с ценами на пальмовые масла. Украинское масло конкурентоспособно по качеству, ведь предприятия масложировой отрасли одни из немногих, кто подготовлен к поставкам своей продукции на любые рынки, в том числе и европейский. На предприятиях проведена модернизация, соблюдаются все технологические режимы, внедрены энергосберегающие технологии.

В отрасли налажена современная система логистики. На маслоэкстракционных заводах внедрена система НАССР, качество и безопасность продукции подтверждаются сертификатами здоровья, которые оформляются в Украине по процедуре, согласованной с ЕС.

В результате предприятия отрасли сделали все необходимое для того, чтобы поставки продукции осуществлялись на сегодняшний день в 90 стран мира с перспективой расширения географии экспорта.

Вышесказанное свидетельствует о том, что масложировая отрасль развивается по правильному пути с учетом мировой конъюнктуры рынков.

Александр Бакуменко, председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины»:

- Рынок Европы сейчас открывается нам для того количества продукции, которое было задекларировано в переговорах для зоны свободной торговли с ЕС. То есть мы имеем квоты в объеме 16 тыс. тонн охлажденной продукции и 20 тыс. тонн замороженной, которые будут поставляться с мая при нулевой ставке таможенных пошлин, что, конечно же, является большим плюсом, так как ставки этих таможенных пошлин очень высоки.

Также хочу добавить, что мы уже подготовили меморандум для того, чтобы по отдельным товарным позициям по мясу птицы обнулить пошлины как украинские, так и европейские. С таким предложением будем выходить на наших партнеров в ЕС для обсуждения и принятия решения. Ведь обнуление означает, что таможенная ставка, которая действует в Украине и Европе, по отдельным товарным позициям (к примеру, грудинка, полуфабрикаты из мяса птицы) будет равна нулю. Это говорит о том, что мы не боимся конкуренции с Европой, открываем свой рынок по данной группе товаров и предлагаем европейцам открыть свой. По моему мнению, это еще серьезнее, чем квоты, и является хорошим фактором, как для Украины, так и для стран Европейского союза. По такой же идее зоны свободной торговли мы работали с Таможенным союзом.

Денис Марчук, вице-президент Ассоциации производителей молока:

- Согласно предоставлению Европейским союзом украинским товарам автономных торговых преференций были установлены объемы тарифных квот практически на все категории молочной продукции: молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты – 8 тыс. тонн, сухое молоко – 1,5 тыс. тонн, сливочное масло и молочные пасты – 1,5 тыс. тонн. Данные объемы являются минимальными, и я бы не стал говорить о существенных сдвигах, которые бы привели к улучшению экономики. Добавлю, что квоты не были введены для сыров всех видов, включая и кисломолочные, что позволяет быть более конкурентоспособными на данном рынке в ЕС.

Задача фермеров – производить качественное молоко для перерабатывающих предприятий, которое отвечало бы всем необходимым стандартам. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы европейский рынок был для нас открыт, так как, наконец, есть шанс диверсификации экспорта молочной продукции. Зависимость от экспорта только в Россию ставит под угрозу все производство молока в Украине.

Александр Балдынюк, президент ассоциации «Укркондпром»:

- Мы позитивно оцениваем влияние отмены таможенных пошлин ЕС на нашу отрасль, поскольку, согласно редакции Соглашения об ассоциации с ЕС, а именно, части, которая касается зоны свободной торговли, устанавливается нулевая ставка практически на все основные тарифные линии кондитерских изделий. Таким образом, для трех основных групп – сахаристых кондитерских изделий (1704), шоколадной группы (1806) и мучнисто-кондитерских изделий (1905) – мы получаем возможность выхода на европейский рынок. До этого он блокировался чрезвычайно высокими таможенными пошлинами, которые доходили до 45% от стоимости нашей продукции, в то время как украинский рынок был практически открыт для европейских товаров. Такой неравноправный экономический режим был установлен между странами по нашему согласию во время вступления Украины в ВТО.

Кондитерская отрасль является экспортно-ориентированной, около 40% продукции мы поставляем на внешние рынки, что составляет в денежном выражении до $1,1 млрд. ежегодно. Поэтому для нас очень важно открытие новых рынков и расширение экспорта. Однако это будет непросто, поскольку во многих странах ЕС торговые услуги монополизированы 4-5 сетями, и нужно будет пробиться на полки этих сетей, в то время как аукционы с ними проводятся раз в году. Но, вместе с тем, это достаточно большой, емкий рынок (до 40 млрд. евро), и мы рассчитываем на прирост внешней торговли по нашей отрасли до 400 млн. евро в среднесрочной перспективе до 5 лет. Вызовы, которые необходимо будет решить, – это то, что рынок ЕС перенасыщен, так же как и другие рынки, он конкурентен, на нем присутствуют сильные игроки. Необходимо будет узнавать потребительские предпочтения, бороться за какой-то сегмент, ведь мы практически не торговали на этом рынке (внешнеторговый оборот – около $150 млн. в год, объем поставок – 20 тыс. тонн). Но я считаю, что это вызов, который будет способствовать дальнейшему развитию нашей отрасли, ведь любая конкуренция заставляет бизнес работать более эффективно, и мы в этом заинтересованы.

В Украине невысокая тарифная защита украинского кондитерского рынка в пределах 5-10%. Теперь и она снимается, и потребитель получит большее количество предложений, в т.ч. и европейских сладостей, что также будет увеличивать внутреннюю конкуренцию и способствовать дальнейшей оптимизации отрасли. Отрасль в целом готова к такой конкуренции, потому что за последние годы на предприятиях прошла модернизация, внедрены новые стандарты контроля безопасности и качества, которые позволяют нам ориентироваться на европейский рынок.

Также стоит отметить, что будет повышаться спрос на продукцию смежных отраслей. Если наша сахарная продукция продается в ЕС по квотам, то торговля кондитерскими изделиями практически не квотируется. Поэтому, поставляя наши кондитерские изделия на внешние рынки, мы, таким образом, продаем и украинский сахар, а также муку, крахмалопаточные продукты, решая проблемы экспорта продукции наших смежных отраслей. Тем более что коэффициент удельного веса сахара в структуре использования сырья в кондитерских изделиях составляет 0,5.

Добавлю, что соглашение о зоне свободной торговли помимо договоренностей по тарифным позициям включает в себя и вопрос, который касается системы контроля, и другие вопросы, которые будут способствовать установлению более прозрачных и понятных процедур в Украине, что в интересах и потребителя, и производителя, поскольку должно уменьшить нагрузку на бизнес. Очень большое значение для нас имеет позиция об обязательном внедрении HACCP на всех пищевых производствах. Мы поддерживаем эту позицию, поскольку во всех странах ЕС, а также в ТС HACCP является обязательным для всех пищевых производств. На предприятиях, которые входят в первую десятку самых крупных кондитерских производств Украины и определяют лицо рынка, внедрены системы контроля пищевой безопасности и качества, они прошли процедуры сертификации на соответствие стандартам ISO 22000 и 9000, а HACCP является одной из составляющих обоих стандартов. Информация, что для самого предприятия внедрение системы HACCP – это слишком дорого, не соответствует действительности. HACCP ведет к повышению рентабельности работы предприятия, лучшему контролю использования ресурсов предприятия, что выгодно и бизнесу, и потребителю, и контролирующим органам.

Николай Ярчук, председатель правления ассоциации «Укрцукор»:

- В ходе переговоров между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли согласовано установление тарифной квоты на год на поставку сахара и сахаросодержащих продуктов из Украины в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. В соответствии с заявлением Европейской комиссии от 11.03.14 Европейский союз в одностороннем порядке предоставляет Украине автономные торговые преференции, целью которых является одностороннее уменьшение или отмена таможенных сборов на товары, в том числе и сахар, происхождением из Украины, на период с 23 апреля до 1 ноября т.г.

Несмотря на то, что АПТР будет действовать на протяжении лишь 6 месяцев, объемы тарифных квот остаются на том же уровне, как определено положениями Соглашения об ассоциации. НАСУ «Укрцукор» считает, что предложенная тарифная квота на поставку сахара в ЕС для Украины пока еще незначительная по объему, однако является первым шагом выхода на внешний рынок, а это даст возможность предприятиям сахарной отрасли в полной мере гармонизоваться с требованиями ЕС. Также информируем, что национальная ассоциация «Укрцукор» обратилась к правительству с просьбой инициировать вопрос об увеличении квоты на поставку украинского свекольного сахара в режиме свободной торговли с Европейским союзом с 20 тыс. тонн до 270 тыс. тонн.

Валерий Хаджиматов, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины:

- Отмена таможенных сборов на экспорт украинских товаров в ЕС, безусловно, будет иметь положительное влияние на развитие семеноводства, однако ожидать сразу быстрого увеличения количественного показателя в 2014 году вряд ли стоит, нужно дождаться, что мы вырастим и в каких объемах. По моему мнению, можно ожидать показатель экспорта в постоянных за последние годы объемах. Увеличение как таковое можно прогнозировать лишь после признания эквивалентной требованиям ЕС украинской системы сертификации семян/посадочного материала.

Так, украинский производитель получил возможность выбирать рынок сбыта для собственной продукции самостоятельно, а не действовать в ограниченном и выборочном доступе. По поводу того, удобно ли это Украине, опять же сомнений не возникает. Но сейчас тот случай, когда ответственность за завоевание рынка будет нести производитель, а не разного рода «обстоятельства», и определяющим в распространении украинского становится реальная конкурентоспособность семян, произведенных в Украине. Насыщенность европейского рынка будет требовать от производителя не просто того, чтоб заявленный продукт имел существенно более высокие показатели качества по сравнению с аналогичными продуктами, представленными на рынке Украины, но и наличие преимуществ в сравнении с лучшими аналогичными продуктами, представленными на рынках мира. Вместе с тем, наше преимущество в предложении более низкой цены должно в императивном порядке подкрепиться деловой репутацией производителя, который будет способен гарантировать надежность стабильной поставки качественных семян своим клиентам, применяя и контролируя процесс выращивания и доработки семян, благодаря эффективному географическому распределению производственных мощностей, постоянной оптимизации логистической цепочки (складские мощности, диверсификация поставок). Это даст возможность работать с разными типами неопределенностей: изменениями в спросе и конечном потреблении, климатическими отличиями, реагировать на постоянное сегментирование рынка и т.п. Чтобы в полной мере использовать предоставленную возможность, необходимо объединить цепочки стоимости, владения потоками информации с управлением рисками и синхронизировать все циклы введения в оборот семян, которые имеются в Украине, с европейскими.

Андрей Купченко, аналитик зерновых рынков ИА «АПК-Информ»:

- Говоря о перспективах экспортных поставок зерна в страны ЕС на фоне предоставленных преференций для украинской продукции, следует учитывать несколько ключевых факторов. Основным фактором является спрос европейских импортеров, который, в целом, показывает повышательную динамику за последнее десятилетие (импорт зерна в ЕС увеличился с 8,2 млн. тонн в 2009/10 МГ до 16,7 млн. тонн в 2012/13 МГ). С другой стороны, Европейский регион является ключевым игроком на мировом рынке зерна и занимает третью позицию среди основных стран-производителей зерна и вторую среди стран-экспортеров. В связи с этим положительная перспектива поставок зерна в ЕС обусловлена тем, что продуктивность зерновых в европейских странах близка к максимуму и их производство стабильно на протяжении длительного периода, а внутреннее потребление подвержено повышательной динамике.

Вторым ключевым фактором являются условия торговли между Украиной и странами ЕС. Так, более 90% экспортных поставок зерна из Украины, в том числе и в ЕС, осуществляется на базисах, предусматривающих закупку товарных партий на терминалах Украины. Таким образом, таможенная очистка на терминалах ЕС осуществляется за счет импортеров, что имеет соответствующее влияние на ценообразование. Поэтому здесь позитивное влияние преференций возможно лишь при увеличении цен спроса европейских импортеров.

И третьим немаловажным фактором являются объемы преференциальных поставок, которые обозначены квотами на поставку некоторых зерновых культур с нулевой импортной пошлиной. Анализ установленных квот показывает, что, например, экспорт основной торгуемой культуры – кукурузы – в 2013 г. из Украины в ЕС составил 7,1 млн. тонн. При этом квота, установленная на поставки этой культуры с нулевой пошлиной, составляет всего 400 тыс. тонн в год, что может не привести к ожидаемому эффекту от торговли данной культурой.

Ирина Паламар, директор по стратегическому планированию и развитию бизнеса ГК «Агровет Атлантик»:

- На данный момент украинская животноводческая отрасль сконцентрирована на производстве продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка Украины, так как он является дефицитным. Для украинского животноводства важно успешно реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке Украины, удовлетворяя потребительский спрос. В условиях дефицита отечественные производители пока не покрывают такой спрос. Также на данный момент на внутреннем рынке есть импортеры, из-за которых отечественный производитель чувствует себя не совсем комфортно. Поэтому сейчас цель №1 - удержаться на собственном рынке.

Если говорить о рынке ЕС, то там существуют достаточно сильные игроки, такие как Дания, которые являются лидерами по производству и поставкам мясной продукции в страны Европы. В связи с этим выход новых игроков на европейский рынок затруднен.

Также цены на мясную продукцию в европейских странах ниже, поскольку существуют государственные дотации и специальные программы, благодаря которым цена не растет.

Если говорить о свинине, то ее стоимость в Европе гораздо ниже, чем в Украине. Такая же ситуация и с куриным мясом.

Молочная продукция, в свою очередь, производится в Европе с переизбытком, поэтому у наших производителей пока нет возможности там присутствовать.

Сделаю вывод, что снижение таможенных пошлин ЕС на животноводческую отрасль на данный момент имеет достаточно нейтральное влияние, поскольку Украина производит продукцию в основном для внутреннего рынка, а европейский рынок поделен между своими игроками.

Андрей Рубайло, директор коммерческого департамента, и Роман Бухтияров, начальник отдела реализации семян, группа «АГРОТРЕЙД»:

- Торговые преференции, которые будут иметь значение для зернового рынка, – это возможность импорта около 1,6 млн. тонн пшеницы и ячменя в ЕС без необходимости платить импортную пошлину – 12 евро/т зерна. В свою очередь, это должно соответствующим образом повысить цену, которую получает сельхозпроизводитель в Украине за свое зерно. Вместе с тем, нужно отметить, что общий объем экспорта около 30 млн. тонн и снижение пошлины на 1,6 млн. тонн – это положительный, но не судьбоносный шаг. Теоретически возможно также улучшение внутреннего потребления зерна и протеинов благодаря дополнительному экспорту продуктов животноводства в ЕС. Однако для этого должна быть введена довольно сложная сертификация, и, кроме того, это только уравновесит фактический запрет на экспорт продуктов животноводства в Россию. Поэтому, полагаю, что эффект будет положительным, но незначительным.

Что касается масличных культур, то интерес союза может вызвать рапс. Это, в первую очередь, связано с постоянным и платежеспособным спросом на него в ЕС для производства биодизеля. Также, безусловно, подсолнечное масло является на сегодняшний день высококонкурентоспособным товаром.

Ситуация с экспортом украинских семян, в свою очередь, неоднозначна. Когда европейские производители семян осваивали украинский рынок, они ввозили свои семена в Украину. В последнее время многие европейские компании уже перевели производство семян в Украину, так как производить здесь дешевле. Но продаются они под иностранным брендом по «иностранной» цене как зарубежная продукция. За последние годы украинская семеноводческая отрасль значительно выросла: построены заводы, налажено производство, существенно повысилось качество производимого посевного материала. Украинские компании, которые занимаются производством семян, наладили сбыт и научились конкурировать на внутреннем рынке. С одной стороны, самое время выходить на внешний рынок как с гибридами местной (отечественной) селекции, так и с гибридами иностранной селекции, выращенными по технологии иностранных оригинаторов, но при более низких операционных затратах. В случае отмены экспортных пошлин ситуация может кардинально измениться. С другой стороны, для экспорта семян украинским производителям более интересны рынки России, Казахстана и Беларуси. Европейский рынок относительно украинских масштабов имеет меньшую емкость. К тому же рынок ЕС давно поделен между серьезными игроками. Также при рассмотрении экспорта семян нельзя забывать и о районировании сортов (гибридов). Без него не будет необходимой урожайности и, соответственно, конкурентоспособности семенной продукции на рынке ЕС. Поэтому более целесообразным будет усиление позиций на внутреннем рынке. Украинские производители семян должны иметь возможность получать лицензии на выращивание современных гибридов иностранной селекции, а также следует упростить регистрацию новых гибридов в Украине.

 Углубленная и всеобъемлющая ЗСТ Украины с ЕС: условия и перспективы* "АПК Информ"

* По материалам брошюры «ЕС-Украина: углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли» представительства Европейского союза в Украине

Введение для Украины автономных торговых преференций со стороны ЕС (с 23 апреля по 1 ноября 2014 г.), по сути, можно назвать своеобразным переходным периодом, в результате которого Украина сможет оценить свои возможности экспорта отечественной сельхозпродукции на рынок стран Евросоюза. Кроме того, за это время необходимо гармонизировать законодательство Украины в соответствии с европейским, а также внедрить в производство отечественной продукции стандарты качества и безопасности, которые будут соответствовать европейским требованиям. Все это должно подготовить украинский агрорынок к открытию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) с ЕС. О том, какими будут условия сотрудничества Украины и ЕС в рамках УВЗСТ, мы и поговорим в данном материале.

УВЗСТ является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и одним из наиболее амбициозных соглашений, когда-либо заключенных ЕС.

УВЗСТ предоставит Украине возможность для модернизации ее торговых отношений и экономического развития. Инструментом для этого являются открытие рынков путем постепенной отмены таможенных тарифов, предоставление беспошлинного доступа в рамках квот, а также масштабная модернизация украинских законов, норм и стандартов с теми, которые действуют в ЕС в разных прямо или косвенно связанных с торговлей секторах. Это создаст условия для гармонизации стандартов Украины и ЕС в ключевых отраслях.

Доступ к рынкам товаров

Говоря о доступе к рынкам товаров, в первую очередь, речь идет о снижении или отмене пошлин на импорт и экспорт. Большая часть их будет отменена сразу после вступления в силу соглашения. В целом, Украина и ЕС отменят импортные пошлины на примерно 97% и 96,3% тарифных линий соответственно.

В рамках УВЗСТ для промышленных товаров либерализация будет означать немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров (82,6% - Украина, 91,8% - ЕС). Для остальных установлены переходные периоды, а для легковых автомобилей и одежды, бывших в употреблении, предусмотрено использование специальных защитных механизмов.

 Для особо чувствительных секторов УВЗСТ даст украинским производителям больше времени для адаптации к более конкурентоспособной среде, в то же время, предоставляя потребителям больший выбор продуктов по более низким ценам

Для сельскохозяйственной продукции с момента временного применения соглашения со стороны ЕС и его ратификации Украиной пошлины будут отменены на 32,5% тарифных линий Украиной и на 83,1% - Евросоюзом. Что касается остальных товаров, то по 52% тарифных линий Украина вводит переходные периоды на срок от 1 до 7 лет, на 9,8% - частичную либерализацию и на 3% - беспошлинные тарифные квоты. Это значит, что для особо чувствительных секторов УВЗСТ даст украинским производителям больше времени для адаптации к более конкурентоспособной среде, в то же время, предоставляя потребителям больший выбор продуктов по более низким ценам. В свою очередь, ЕС устанавливает переходные периоды на 2% тарифных линий (на срок от 3 до 7 лет), а по наиболее чувствительным товарам (14,9%) предложен доступ в рамках беспошлинных тарифных квот. Они предоставлены Украине по зерновым, свинине, говядине и птице, а также по некоторым другим продуктам.

Относительно экспортных пошлин стороны договорились, что с момента вступления в силу соглашения не будут вводиться в двухсторонней торговле новые, а действующие на сегодняшний день в Украине экспортные пошлины будут постепенно в течение 10 лет отменены. В то же время, по отдельным товарам – в частности семена подсолнечника, кожсырье, отдельные виды лома цветных и черных металлов – применяется специальный защитный механизм, который предусматривает взимание дополнительного сбора. Общий срок действия защитного механизма составляет 15 лет.

Относительно нетарифных барьеров в торговле товарами соглашение инкорпорирует соответствующие фундаментальные правила ВТО, например касательно национального режима, запрета ограничения импорта и экспорта, порядка государственной торговли и пр.

Украинский агросектор получит наибольшие преимущества от снижения ввозных пошлин: 330 млн. евро для сельскохозяйственной продукции и 53 млн. евро для переработанной сельхозпродукции

Как ожидается, УВЗСТ будет способствовать развитию торговли посредством отмены или снижения пошлин на импорт. В результате украинские экспортеры будут экономить 487 млн. евро ежегодно. В свою очередь, в результате отмены украинских импортных пошлин экспортеры ЕС будут экономить 391 млн. евро ежегодно. При этом стоит отметить, что украинский агросектор получит наибольшие преимущества от снижения ввозных пошлин: 330 млн. евро для сельскохозяйственной продукции и 53 млн. евро для переработанной сельхозпродукции. Новые возможности для доступа к рынку ЕС и внедрение более высоких стандартов производства продукции привлекут инвестиции, будут стимулировать модернизацию сельского хозяйства и улучшат условия труда. Отмена ЕС пошлин на импорт продукции химической промышленности означает для украинских экспортеров ежегодную экономию 26,8 млн. евро, тогда как экономия европейских экспортеров от отмены ввозных пошлин Украиной будет составлять 64,3 млн. евро.

Условия защиты торговли

Рассмотрение спорных дел будет проводиться в соответствии с правилами ВТО. Например, размер ставки предыдущих или окончательных антидемпинговых или компенсационных пошлин не должен превышать антидемпинговую маржу или общую сумму нелегитимной субсидии. Раскрытие полной и содержательной информации обо всех важных фактах и соображениях, которые составляют основу для принятия решения о применении мер, должно быть обеспечено сразу после применения предварительных мер и до вынесения окончательного решения. При этом информация должна быть подана в письменной форме и так, чтобы обеспечить заинтересованным сторонам достаточно времени для предоставления собственных комментариев. В целом, предусматривается, что УВЗСТ повысит прозрачность связанных с защитой торговли расследований. Кроме того, стороны согласились на уровне экспертов восстановить диалог относительно торговых мер, который станет форумом по вопросам сотрудничества в этой сфере.

Технические барьеры в торговле

В первую очередь, в рамках УВЗСТ предусматривается снижение преград для торговли, которые возникают в связи с разницей в технических регламентах Украины и ЕС, стандартов и процедур оценки соответствия и других требований к качеству продукции. Так, стороны в соглашении подтверждают свои обязательства в рамках договора ВТО о технических барьерах и соглашаются сотрудничать в этих вопросах с целью упрощения и во избежание разногласий в технических требованиях.

Украина, в свою очередь, будет принимать необходимые меры с целью постепенного достижения соответствия с техническими регламентами ЕС и системами стандартизации, метрологии, аккредитации, работами по оценке соответствия и рыночного надзора ЕС и обязуется придерживаться принципов и практик, изложенных в действующих регламентах и решениях ЕС. Будущая имплементация соглашения об оценке соответствия и приемлемость промышленных товаров обеспечит осуществление торговли между сторонами на таких же условиях, как и между странами-членами ЕС.

Гармонизация технических стандартов сторон сократит существующие нетарифные барьеры в торговле между сторонами, повысит качество продукции на внутреннем рынке Украины, а также будет способствовать формированию позитивного имиджа страны на мировых рынках в отношении качества украинских товаров и продукции.

Санитарные и фитосанитарные меры

Условия УВЗСТ также будут способствовать торговле товарами (в частности животными и продукцией животноводства, растениями и растениеводческой продукцией), которые попадают под действие санитарных и фитосанитарных мер. В то же время, эта часть соглашения обеспечивает стороны надлежащей защитой качества и безопасности продукции. При этом Украина и ЕС будут стремиться к общему пониманию стандартов содержания животных, учитывая процессы в Мировой организации по здоровью животных. В частности, предусматривается:

- обязательства сторон – уважать принципы договора ВТО о санитарных и фитосанитарных требованиях;

- обязательства Украины – приблизить свое законодательство по санитарным и фитосанитарным мерам и содержанию животных к нормам и стандартам законодательства ЕС;

- учреждение механизма оперативных консультаций для решения проблем в торговле товарами, которые имеют отношение к санитарным и фитосанитарным мерам;

- учреждение системы быстрого оповещения и раннего предупреждения для чрезвычайных случаев, которые имеют отношение к ветеринарии и фитосанитарии. При определенных условиях соответствующие системы оповещения ЕС могут стать также доступными для участия в них Украины.

Также в соглашении согласованы положения о процедурах верификации и сертификации, импортных проверок, условий импорта и защитных мер при торговле товарами, которые имеют отношение к здоровью животных и растений, пищевой безопасности и благосостоянию животных. При этом стороны договорились о создании подкомитета по управлению санитарными и фитосанитарными мероприятиями, который будет контролировать имплементацию этой части соглашения, отслеживать ситуацию и актуальность актов ЕС в части санитарных и фитосанитарных мероприятий, предоставлять рекомендации, проводить необходимые процедуры и будет площадкой для решения проблем.

Предпринимательская деятельность

Условия УВЗСТ будут способствовать максимальной интеграции Украины в рынок ЕС. При этом следует отметить, что, в отличие от классических зон свободной торговли, УВЗСТ предусматривает свободу основания предпринимательской деятельности (в отличие от коммерческого присутствия) в секторах по предоставлению услуг и других сферах, которые не касаются услуг (это право ограничено в ряде секторов, определенных в так называемом негативном списке). Предусмотрено также расширение внутреннего рынка для ряда ключевых секторов услуг, после того как Украина имплементирует соответствующее законодательство ЕС.

В отличие от классических зон свободной торговли, УВЗСТ предусматривает свободу основания предпринимательской деятельности (в отличие от коммерческого присутствия)

Такой подход является беспрецедентным для ЕС и гарантирует автоматическое попадание под действие договора новых видов услуг и дальнейшую либерализацию для тех, которые не внесены в негативный список. Положения о национальном регулировании, почтовой и курьерской службе, финансовых и телекоммуникационных услугах улучшат прозрачность и правовую четкость для инвестиций из ЕС в Украину.

УВЗСТ предусматривает также законодательное сближение в сфере финансовых, телекоммуникационных, почтовых, курьерских услуг и международного судоходства. Украина также обязуется гармонизировать свое законодательство с законодательством ЕС в этих секторах. Там, где это будет сделано, украинские компании получат доступ к рынку ЕС, что является беспрецедентным уровнем интеграции. Для ЕС приближение законодательства будет означать также, что инвесторы из стран Евросоюза будут иметь в этих секторах такое же законодательное поле для работы в Украине, как и в ЕС.

Положения о свободном движении капитала будут содержать стандартные предохранительные меры с возможностью применения мер для обеспечения стабильности финансовых систем.

Государственные закупки

Украина на протяжении нескольких лет должна адаптировать свое законодательство в соответствии с нормами ЕС в отношении государственных закупок. За исключением закупок для армии, украинские поставщики и представители услуг будут иметь полный доступ к рынку государственных закупок Евросоюза. Поставщики и представители услуг из ЕС будут также иметь доступ к украинскому рынку государственных закупок. Эта часть соглашения также является примером беспрецедентной интеграции в общий рынок ЕС государства, которое не является членом Европейского экономического пространства.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux